CS EN

Fillings

If the tooth is affected by caries, it is necessary to remove the caries first and  then treat it with either filling or prosthetic work. We proceed as carefully as possible during removing the caries, so we use so-called caries detector, which is pigment that colorfully marks the parts of the tooth that are affected by the caries.

We standard use during treatment operating microscope or magnifying glasses.

In most cases, the so-called kofferdam is necessary, which is a ruber membrane that isolates teeth from saliva and moisture. The dry field is essential for the production of high quality dental fillings and for endodontics.

Photocomposite filling alias „white“ filling has a very good mechanical resistance and it also has excellent aesthetic properties. High-quality filling made from these materials is almost invisible.

These fillings are very sensitive to strict observance of the complex technological process, therefore the making of high-quality photocomposite filling is time-consuming and therefore costly. Pokud by nebyla přesně dodržena technologie aplikace těchto materiálů, mohlo by to značně zkrátit její životnost. Často se pak pacienti setkávají s tím, že se výplň „vydrolí“, „vypadne“ nebo se pod ní zanedlouho vytvoří nový kaz. Pokud se však dodrží správný postup zhotovení výplně a zároveň pacient dodržuje dobrou ústní hygienu, životnost této výplně pak může dosáhnout i desítek let.

 

 

 

Glass ionomeric fillings mají výhody používání zejména v dětském chrupu. Jsou snadno a rychle zhotovitelné, některé z nich trvale uvolňují fluoridové ionty a mají dobrou vazbu na zubní tkáně. Mají však menší mechanickou odolnost a nejsou tak estetické jako fotokompozitní výplně. Skloionomerní materiály jsou tedy určeny hlavně dětským pacientům a dále jako dlouhodobě provizorní výplně u dospělých pacientů.

Amalgam fillings – In stomatology, amalgam fillings have been used for more than 15 years. However, the safety and toxicity of amalgam are still under discussion today. Mezi hlavní výhody patří při kvalitním zhotovení trvanlivost, mechanická odolnost a minimální riziko vzniku sekundárního kazu. Mezi hlavní nevýhody však patří špatná estetika, nedrží pohromadě zubní tkáně, vytváří v zubu tlak, při kterém hrozí prasknutí a odlomení zbytku zubu. Proto je zcela nevhodný pro výplně větších rozměrů a endodonticky ošetřené zuby.