CS EN

Endodontic treatment

This is the treatment of root canals in tooth, so called nerve. If dental caries or other cause causes necrosis, infection or radicular pulpitis, it is necessary to clean the root canals, get rid of the infection and then fill in a special 3D fill of gutta-percha. Before treatment it is always necessary to remove the dental caries or old fillings and the tooth to complete the so called pre-endodontic built-up. It often serves us as a base for prosthetic treatment that follows after the treatment of root canals. Ta nám často slouží i jako základ pro protetické ošetření, které následuje po ošetření kanálků.

Endodontic treatment is always done  vždy prováděno v lokální anestesii a je bezbolestné. V závislosti na typu zubu toto ošetření trvá 1-3 hodiny a pokud to situace umožní, snažíme se ho provádět v jedné návštěvě. Pro kvalitní endodontické ošetření a jeho dlouhodobý výsledek je potřeba kromě dostatku času celá řada pomůcek, nástrojů a přístrojů. Z nástrojů lze uvést například kofferdam, různé druhy sterilních kořenových nástrojů (které jsou často jednorázové) a speciální ultrazvukové koncovky. Z přístrojů se jedná hlavně o apexlokátor, endodontický motor a systém pro zaplnění kanálků teplou gutaperčou. Endodontické ošetření provádíme vždy s pomocí zvětšovacích pomůcek - mikroskopu nebo lupových brýlí.

Aby endodonticky ošetřený zub mohl v ústech plnit spolehlivě svoji funkci, je nutné ho opatřit také kvalitním postendodontickým ošetřením. Nejčasteji se jedná o nějakou formu protetického ošetření - onlay, crown or bridge.