CS EN

Extraction of wisdom teeth

Ve většině případů díky svému nevyhovujícímu postavení v dutině ústní působí zánětlivé obtíže, nelze je kvalitně vyčistit a dochází k jejich kažení.  Jsou zdrojem infekce a mohou ohrožovat celkový zdravotní stav. V určených případech je vhodné zhotovení 3D RTG snímku k určení přesné pozice zubu, tím je zaručena minimální invazivita ošetření s minimálními pooperačními komplikacemi. The general information is applied before and after surgery.