CS EN

Výplně

Pokud je zub postižený zubním kazem, je třeba kaz nejprve odstranit a následně dle situace ošetřit buď výplní či protetickou prací. Při odstraňování kazu postupujeme co nejšetrněji, proto používáme tzv. caries detektor, což je barvivo, které nám barevně označí ty části zubu, které jsou postiženy kazem.

Standardně při ošetření používáme operační mikroskop nebo lupové brýle.

Ve většině případů je nezbytný tzv. kofferdam, což je gumová blána, díky které izolujeme zuby od slin a vlhkosti. Suché pole je nezbytné pro zhotovení kvalitních zubních výplní a u endodoncie.

 

Fotokompozitní výplň neboli „bílá“ výplň vyniká velmi dobrou mechanickou odolností a má také vynikající estetické vlastnosti. Kvalitně zhotovená výplň z těchto materiálů je téměř neviditelná.

Tyto výplně jsou ale velmi citlivé na striktní dodržení složitého technologického postupu, proto je zhotovení kvalitní fotokompozitní výplně časově a tedy i finančně náročné. Pokud by nebyla přesně dodržena technologie aplikace těchto materiálů, mohlo by to značně zkrátit její životnost. Často se pak pacienti setkávají s tím, že se výplň „vydrolí“, „vypadne“ nebo se pod ní zanedlouho vytvoří nový kaz. Pokud se však dodrží správný postup zhotovení výplně a zároveň pacient dodržuje dobrou ústní hygienu, životnost této výplně pak může dosáhnout i desítek let.

 

 

 

Skloionomerní výplně mají výhody používání zejména v dětském chrupu. Jsou snadno a rychle zhotovitelné, některé z nich trvale uvolňují fluoridové ionty a mají dobrou vazbu na zubní tkáně. Mají však menší mechanickou odolnost a nejsou tak estetické jako fotokompozitní výplně. Skloionomerní materiály jsou tedy určeny hlavně dětským pacientům a dále jako dlouhodobě provizorní výplně u dospělých pacientů.

Amalgámové výplně – V zubním lékařství se amalgámové výplně používají již více než 150 let. Bezpečnost a toxicita amalgámu je však v dnešní době stále živě diskutována. Mezi hlavní výhody patří při kvalitním zhotovení trvanlivost, mechanická odolnost a minimální riziko vzniku sekundárního kazu. Mezi hlavní nevýhody však patří špatná estetika, nedrží pohromadě zubní tkáně, vytváří v zubu tlak, při kterém hrozí prasknutí a odlomení zbytku zubu. Proto je zcela nevhodný pro výplně větších rozměrů a endodonticky ošetřené zuby.