CS EN

Endodontické ošetření

Jedná se o ošetření kořenových kanálků v zubu, tzv. nervu. Pokud zubní kaz, nebo jiná příčina, způsobí odumření, infikování nebo zánět dřeně (nervu), je potřeba kořenové kanálky vyčistit, zbavit infekce a následně vyplnit speciální 3D výplní z gutaperči. Před ošetřením je vždy potřeba odstranit zubní kaz, případně staré výplně, a zub dostavět tzv. preendodontickou dostavbou. Ta nám často slouží i jako základ pro protetické ošetření, které následuje po ošetření kanálků.

Endodontické ošetření je vždy prováděno v lokální anestesii a je bezbolestné. V závislosti na typu zubu toto ošetření trvá 1-3 hodiny a pokud to situace umožní, snažíme se ho provádět v jedné návštěvě. Pro kvalitní endodontické ošetření a jeho dlouhodobý výsledek je potřeba kromě dostatku času celá řada pomůcek, nástrojů a přístrojů. Z nástrojů lze uvést například kofferdam, různé druhy sterilních kořenových nástrojů (které jsou často jednorázové) a speciální ultrazvukové koncovky. Z přístrojů se jedná hlavně o apexlokátor, endodontický motor a systém pro zaplnění kanálků teplou gutaperčou. Endodontické ošetření provádíme vždy s pomocí zvětšovacích pomůcek - mikroskopu nebo lupových brýlí.

Aby endodonticky ošetřený zub mohl v ústech plnit spolehlivě svoji funkci, je nutné ho opatřit také kvalitním postendodontickým ošetřením. Nejčasteji se jedná o nějakou formu protetického ošetření - onlay, korunka nebo můstek.