CS EN

Protetika 

Korunky, můstky a onlaye 

Pokud je poškození zubu takového rozsahu, kdy ho nemůžeme pouze dostavět výplní, je potřeba zub opatřit korunkou, případně onlayí. 

 

Korunka je umělý plášť, který překrývá napreparovaný (obroušený) zub. Zhotovujeme ji v případě, že nám rozsah poškození zubu neumožňuje zub ošetřit pouhou výplní. Jedná se například o situace po ošetření kořenových kanálků, po úrazu apod. Korunkami (nebo fasetami) je také možné změnit tvar a velikost zubů.

 

Dnes nejčastěji zhotovujeme korunky celokeramické, které nám svými estetickými vlastnostmi umožňují věrně napodobit tvar, ale hlavně barvu vlastního zubu. 

Pokud je potřeba nahradit jeden či více zubů, jedním z možností ošetření je můstek. Po nabroušení okolních zubů se zhotoví náhrada
překrývající korunkami obroušené zuby, které jsou spojeny tzv. mezičlenem. I když jsou v současnosti ztracené zuby stále více nahrazovány pomocí implantátů, můstky stále představují v určitých situacích velmi efektivní řešení (například velmi poškozené nebo již dříve obroušené sousední zuby, nedostatek kosti pro implantát). 

Při ošetření onlayí zachováváme maximální množství zubních tkání, a proto se jedná o méně invazivní ošetření než korunkou. Není zde potřeba obrousit celý obvod zubu, aby vznikl pahýl, na který je nasazena korunka. Spojení se zubem je zde zajištěno tzv. adhezí - chemicko-mechanickým spojením náhrady se zubem. Díky tomu ošetření onlayí často umožní zachovat i velmi destuované zuby vitální, bez nutnosti ošetření kořenových kanálků. Onlaye zhotovujeme z kompozitního plastu nebo keramiky.